לוגו

תמונת מסיק
מסיק

את הזיתים אנו מוסקים ידנית עם הבשלתם.
אנו נמנעים ממסיק מכני אגרסיבי הפוגע בגזעי העצים ומנקיפה (שימוש במקלות ) ככל האפשר.
את הזיתים אנו מוסקים בעזרת מסרקות ידניות ומכאניות שאינן פוגעות בעצים או בזיתים.

הזיתים נערמים על יריעות, נארזים במכלים מאווררים ומובאים במהירות האפשרית לבית הבד שלנו.