לוגו

תמונת עצים

מטעים

שמן הדגל שלנו מיוצר מעצי זית עתיקים הגדלים במטעי בעל בגבעות ובואדיות סביב מושב ציפורי.
העצים, בני מאות השנים, גדלים על אדמת גיר בגובה אופטימלי מעל פני הים.
העצים מטופלים בצורה אורגנית על ידי גיזום בלבד ואינם נחשפים לחומרי דישון והדברה.
כל העצים העתיקים הם מזן סורי והשמן המופק מהם הוא עשיר בטעמו, עדין ואיכותי.

אנו מעבדים מטעים בני עשרים עד שלושים שנים ומטע צעיר שנטענו לפני מספר שנים במושב ציפורי.
מטעים אלה מטופלים גם הם בצורה אורגנית על ידי גיזומים וכיסוח מכאני של העשבייה, ונמצאים תחת פיקוח אורגני של חברת אגריאור.
מטעים אלה מושקים בהשקיית עזר בלבד ומדושנים על ידי קומפוסט אורגני שאנחנו מכינים בעצמנו.
יש לנו שמן זית אורגני כתית מעולה ממבחר זנים: סורי, סורי- רומי, מליסי, נבלי- מוחסן, ברנע, מנזנילו, קורטינה, קורנייקי, ופישולן.